Nguyễn Hùng

NASM CPT, HEY Fitness CEO, 7 năm kinh nghiệm trong việc giúp đỡ mọi người tập luyện & xây dựng hình thể.